دردسر پسران

  • مسأله – «من دو تا بچه دارم. یکی از آن‌ها پسر است. احتمال این که دو پسر داشته باشم (یعنی هر دو بچه‌ام، پسر باشند) چقدر است؟»
  • پاسخ – اگر فرزند دختر را «د» و پسر را «پ» بگیریم؛ احتمالات عبارتند از: دد، پ‎پ، دپ‌، پ‌د. براساس مسأله، احتمال اول صفر است و کنار می‌رود. به این ترتیب فقط سه احتمال بعدی می‌ماند، یعنی: پ‎پ‎، دپ‎ و پ‎د. و باز طبق سؤال، یکی‌شان پسر است. پس احتمال این که هر دو تا بچه، پسر باشند، می‌شود: یک‎سوم (1/3).

منبع: Newscientist – Trouble with the boys

Advertisements

دربارهٔ رامن

Student. Book lover. Firefox user. l
این نوشته در ۴. خودمانی ارسال شده و با , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.