پارچه‌های صوتی

هنر بازیافت برای محیط زیست - بالان

پارچه‌های صوتی با بازیافت کاست‌های قدیمی. پروژه‌ی مشترک این دو هنرمند: (1) و (2)

Advertisements

دربارهٔ رامن

Student. Book lover. Firefox user. l
این نوشته در هنر بازیافت برای زیست‌بوم, ۲. محیط زیست: ارسال شده و با , , , , , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.