برای لاک‌پشت پوزه‌عقابی

«لاک‌پشت پوزه‌عقابی» به‌شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. «لاک‌پشت پوزه‌عقابی» یکی از ۴ لاک‌پشت دریایی است که در خلیج فارس مشاهده شده و یکی از دوگونه لاک‌پشت دریایی است که در سواحل ایران تخم‌گذاری می‌کند. بیشترین زادآوری لاک‌پشت‌های دریایی در ایران به این گونه مربوط می‌شود. با این که در ایران مصرف گوشت لاک‌پشت و تجارت لاک آن مرسوم نیست، اما خوردن و فروش تخم لاک‌پشت، به دلیل اعتقاد به ارزش غذایی و دارویی بسیار رایج است.

امیدوارم با این هدایای کوچک، «لاک‌پشت پوزه‌عقابی» را فراموش نکنیم، و او و شرایطش را به همه معرفی کنیم.

.

تمبر – اندازه‌ی کامل برای ذخیره و چاپ

.

لاک‌پشت پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata) - تمبر - بالان.

سربرگ – اندازه‌ی کامل برای ذخیره و چاپ

.

لاک‌پشت پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata) - سربرگ - بالان.

پاکت سی‌دی – اندازه‌ی کامل برای ذخیره و چاپ

.

اک‌پشت پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata) - پاکت سی دی - بالان.

  • منبع عکس‌ در ویکی‌پدیا: (1)
  • برای ساختن پاکت‌، ابتدا دور تا دور طرح را از روی خط‌چین‌ها با قیچی ببرید. بعد – با توجه به این عکس راهنما – از گوشه‌ها به طرف داخل، تا بزنید.

.

امیدوارم با این هدایای کوچک، نه‌تنها به گونه‌های در حال انقراض، به‌ویژه گونه‌های ایرانی، توجه کنیم و به حمایت و حفاظت از آن‌ها که بخشی از میراث طبیعی‌مان هستند کمک کنیم؛ بلکه بتوانیم آن‌ها را و شرایط‌شان را به همه معرفی کنیم:

«هنر برای گونه‌های در خطر ایران»

Advertisements

دربارهٔ رامن

Student. Book lover. Firefox user. l
این نوشته در هنر برای زیست‌بوم, ۲. محیط زیست: ارسال شده و با , , , , , , , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.