هنر برای گونه‌های در خطر ایران

«هنر برای گونه‌های ایران» پروژه‌ای است دانش‌آموزی، آزاد و غیرتجاری که در «بالان» انجام داده‌ام. هدف من از انجام این پروژه، معرفی گونه‌های بسیار زیبا، اما در معرض تهدید و انقراض ایران، و همراهی با «سال جهانی تنوع زیستی» است. امیدوارم نه‌تنها به گونه‌های در حال انقراض، به‌ویژه گونه‌های ایرانی، توجه کنیم و به حمایت و حفاظت از آن‌ها که بخشی از میراث طبیعی‌مان هستند کمک کنیم؛ بلکه بتوانیم آن‌ها را و شرایط‌شان را به همه معرفی کنیم.

من برای احترام به کپی‌رایت، در این پروژه، فقط و فقط از عکس‌های ویکی‌پدیا استفاده کرده‌ام. بارگذاری و چاپ و استفاده از طرح‌های این پروژه، برای استفاده‌ی شخصی، آزاد و رایگان است. استفاده‌ی تجاری از طرح‌ها ممنوع است.

مجموعه‌ها:

Advertisements