هزار کاشی الکترونیکی ایرانی

«هزار کاشی الکترونیکی ایرانی»، پروژه‏ای است دانش‏آموزی، مستقل و آزاد، که تنها در «ایرانشهر» اجرا و ارائه می‌شود. هدف از اجرای این پروژه، پاس‌داشت «میراث ایران‌زمین»، با همه‌ی شاخه‌ها و زیرشاخه‌ها، آموزش (به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان ایرانی دور از میهن) و معرفی میراث غنی و زیبای ایران‌زمین به جهانیان است. هدف از اجرای این پروژه، هرگز، فروش و استفاده‏ی تجاری نیست.

فهرست مجموعه‌ها، در این صفحه، به‌تدریج کامل می‌شود:

فهرست مجموعه‌ها

مجموعه‌ی (۱): «کوروش بزرگ»

مجموعه‌ی (۲): «فردوسی»

مجموعه‌ی (۳): «شاهنامه‌ی فردوسی»

مجموعه‌ی (۴): «ایران باستان – الف»

مجموعه‌ی (۵): «ایران باستان – ب»

مجموعه‌ی (۶): «ایران باستان – ج»

مجموعه‌ی (۷): «ایران باستان – د»


Advertisements