رایاکارتک

«رایاکارتک»، هدایای فرهنگی دیداری-شنیداری برای دعوت بچه‎های ایران‎زمین به بیشتر کتاب‌خواندن و رساندن پیام‎های روز جهانی کتاب کودک به آن‎هاست. هدف، گسترش کتاب‌خوانی است. این طرحی دانش‎آموزی، مستقل و غیرتجاری است. این طرح فقط در «ایرانشهر» اجرا و ارائه می‌‌شود.

رایاکارتک‌ها: (۱) و (۲) و (۳)

Advertisements